برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

درباره ما

خالی باشد
موسسه آموزش عالی آزاد رفیع از شرکت های تابعه ایران استرالیا اولین و بزرگترین هلدینگ آموزشی کشور

نگرش و رسالت

آموزش مفید، اثر بخش و کاربردی

 

تاریخچه

کیفیت اتفاقی نیست. این گذشته ماست که امروز ما را ساخته است.

چرا رفیع

چون هم زبان می خوانید هم مدرک معتبر کاردانی دریافت می کنید.

اعتبار سنجی

مدارک بی بدیل مرکز آموزش عالی آزاد رفیع

 

 

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center