برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارشاد

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اطلاعات

مشخصات فردی و تخصصی مسئول واحد آموزش بزرگسالان

مشخصات فردی و تخصصی مسئول واحد آموزش کودکان

نام دوره روز های برگزاری (چند روز در هفته) طول هر جلسه نوع آزمون طول هر ترم تعداد جلسات شهریه مصوب بر اساس مجوز تعداد درس های کاور شده در هر ترم کتب آموزشی و جزوات توضیحات
نام دوره روز های برگزاری (چند روز در هفته) طول هر جلسه نوع آزمون طول هر ترم تعداد جلسات شهریه مصوب بر اساس مجوز تعداد درس های کاور شده در هر ترم کتب آموزشی و جزوات توضیحات
طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center