برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات رفیع

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی PET 

 

 

این آزمون در سطح Pre-Intermediate می باشد که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می گردد. کلیه زبان آموزانی که کتاب سبز موسسه (Four Corners 4 ) را پشت سر می گزارند، پس از شرکت در آزمون ماک موسسه شرایط شرکت ایشان در آزمون بین المللی را فراهم می آورد. آزمون ماک دوره آتی در تاریخ 1393/08/15 برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مراجعه نمایند. 

 

 

بخشهای آزمون عبارتند از:

 

آزمون PET شامل سه دفترچه: Reading and Writing ,Listening و Speaking مي باشد. نمره آزمونهاي Reading و Writing مجموعاً 50% نمره آزمون نهائي در حاليكه آزمونهاي Speaking و Listening هر كدام 25% نمره آزمون را شامل مي شود.

امتحان اول) :Reading & Writing مدت زمان 1 ساعت 30 دقيقه(

Reading: ميزان توانائي درك اطلاعات از علائم و مقالات عمومي داوطلبين در اين آزمون سنجيده مي شود. داوطلبين توانائي خود را در استخراج اطلاعات از متون كوتاه به همراه درك نظر نويسنده و تأثير آنها روي خوانندگان جامعه هدف مورد ارزيابي قرار مي دهند. 


Writingداوطلبين بايد قادر باشند تا موقعيتها، نظرات و رويداد ها را شرح داده و بنويسند.

 

امتحان دوم) :Listening مدت زمان 30 دقيقه(

داوطبين توانائيشان را در استخراج اطلاعات از مكالمات ضبط شده با سطح دشواري متفاوت نشان مي دهند.

 

امتحان سوم) :Speaking مدت زمان حدود 11 دقيقه(

اين آزمون به صورت دو نفره اجرا مي شود. دو ممتحن بيان شفاهي داوطلبين، كه بايد قادر به درك و پاسخ صحيح باشند، را مورد ارزيابي قرار مي دهند.

 

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center