برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات رفیع

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی F.C.E

 

این آزمون در سطح Upper-Intermediate می باشد که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می گردد. کلیه زبان آموزانی که کتاب F.C.E موسسه را پشت سر می گزارند، پس از شرکت در آزمون ماک موسسه شرایط شرکت ایشان در آزمون بین المللی را فراهم می آورد. آزمون ماک دوره آتی در تاریخ 1393/08/15 برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مراجعه نمایند. 

 

بخشهای آزمون عبارتند از:

امتحان FCE از 5 كتابچه شامل: خواندن، نوشتن، كاربرد انگليسي، گوش دادن و صحبت كردن تشكيل شده است. هر كتابچه 20% از كل نمره را تشكيل مي دهد.

 

امتحان اول: خواندن (مدت زمان 1 ساعت(

اين امتحان شامل سه قسمت و هر قسمت شامل يك متن متفاوت با سئوالات درك مطلب مربوطه مي باشد.

از زبان آموزان انتظار مرود كه نكات اصلي متون را درك، شناسائي و اطلاعات خاص آن را پاسخگوئي به سئوالات استخراج كنند.

امتحان دوم: نوشتن (مدت زمان 1 ساعت و 20 دقيقه(

داوطلبين بايد دو نوشته هر كدام به طول 120 تا 180 كلمه بنويسند. اولين نوشته يك نامه تجاري مي باشد، و دومي توسط داوطلب انتخاب مي شود.

 

امتحان سوم: كاربرد انگليسي (مدت زمان 45 دقيقه(

داوطلبان به تعدادي از سئوالات كه توانائي آنها رادر تشخيص و به كارگيري ساختارهاي گرامري به همراه لغت مي سنجد پاسخ مي دهند.

 

امتحان چهارم: گوش دادن (حدوداً 40 دقيقه(

داوطلبين به تعدادي مكالمه دو نفره و تك نفره گوش خواهند داد. اين امتحان توانائي درك اطلاعات ضروري به همراه استخراج اطلاعات از CD صوتي پخش شده را ارزيابي مي كنند.

امتحان پنجم: صحبت كردن (حدوداً 14 دقيقه(

داوطلبين به صورت دو نفره مصاحبه مي شوند. با حضور دو نفر ممتحن كه يكي مصاحبه را انجام داده و ديگري روي عملكرد داوطلبين تمركز مي كند. تست شامل چهار قسمت است كه در قسمت اول ممتحن سئوالاتي درمورد "آشنائي با شما" را مطرح مي كند و در قسمت دوم دو قطعه عكس به داوطلبين داده مي شود كه داوطلب در مورد عكسي كه به وي داده شده بدون وقفه به مدت يك دقيقه در مورد آن صحبت مي كند و همچنين سئوالي را در مورد عكس داوطلب ديگر زماني كه صحبت يك دقيقه اي او تمام شد(داوطلب دوم) پاسخ مي دهند. در بخش سوم ممتحن به هر دو داوطلب دستورالعملهائي به همراه يك سري عكس مي دهد و داوطلبين بايد در مورد سئوالهائي كه در مورد عكسها از آنها پرسيده مي شود به نوعي از توافق برسند. در قسمت چهارم ممتحن داوطلبين را در بحثي كه درباره موضوع عمومي كه در قسمت سوم حاصل شد، همراهي خواهد كرد.

 

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center