برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

امتحانات رفیع

خالی باشد
بازگشت به صفحه امتحانات

برگزاری دوره آمادگی آزمون بین المللی C.A.E

 

این آزمون در سطح پیشرفته (Advanced) می باشد که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می گردد. کلیه زبان آموزانی که کتاب C.A.E موسسه را پشت سر می گزارند، پس از شرکت در آزمون ماک موسسه شرایط شرکت ایشان در آزمون بین المللی را فراهم می آورد. آزمون ماک دوره آتی در تاریخ 1393/08/15 برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اداری مراجعه نمایند. 

 

بخشهای آزمون عبارتند از:

 

آزمون CAE شامل پنج بخش - Use of English and Speaking, Listening, Writing, Reading مي باشد


 Reading(مدت زمان 1 ساعت و 15 دقيقه)


امتحان Reading توانائي داوطلب را در خواندن و درك متوني كه از منابع گسترده اي همچون كتابها، روزنامه ها و مجلات جمع آوري شده اند ارزيابي مي كند. از داوطلبين انتظار مي رود كه توانائي فهم خلاصه مطلب، نكات مهم، جزئيات، ساختارمتن و يا اطلاعات خاص، استنباط معنا و تشخيص نظرات و رويكردهاي نويسنده، را داشته باشند. 


 Writing(مدت زمان 2 ساعت)


امتحان Writing توانائي داوطلب براي نوشتن انواع متون غير تخصصي همانند نامه ها، مقالات، گزارشات، نقدها كه همگي براي منظوري معين و مخاطبي خاص هستند، با موضوعات متنوع مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پاسخها بايد در حدود 250 كلمه نوشته شوند. 


 Use of English(مدت زمان 1 ساعت و 30 دقيقه)


در آزمون كاربرد انگليسي، از داوطلبين انتظار مي رود دانش و كنترل سيستم زبانيشان را با پاسخگوئي به سئوالات مختلف در سطح جمله و كل نوشته، كه اين متون بر اساس نوشته هاي برگرفته شده از متون اصلي مي باشند، نشان دهند. اين آزمون شامل پركردن جاي خالي، تصحيح اشتباهات، كلمه سازي، تعويض لحن جمله و سئوالات تكميل متن مي باشد. 


 Listening(مدت زمان حدود 45 دقيقه)


آزمون Listening توانائي داوطلب را براي درك معاني انگليسي گفتاري و استخراج اطلاعات جزئي و خاص و درك نظرات و رويكردهاي گوينده مورد ارزيابي قرار ميدهد. محتواي اين آزمون از انواع متون كه شامل: مصاحبه ها، مباحثات، كنفرانس ها و مكالمات ميشود جمع آوري مي شود. 


 Speaking(مدت زمان حدود 15 دقيقه)


آزمون Speaking توانائي تعامل داوطلب در مكالمات روزمره انگليسي در موقعيتهاي مختلف زباني را مورد ارزيابي قرار مي دهد. امتحان از چهار قسمت تشكيل شده است كه عبارتنداز: قسمت مصاحبه، قسمت صحبت چند دقيقه اي تك نفره، و يك قسمت چند نفره به همراه ممتحن و قسمت پاياني به صورت مباحثه مي باشد. از نقاشيها و عكس ها براي كمك به صحبت داوطلبين استفاده مي شود. درضمن امتحان Speaking معمولاً به صورت دو نفره برگزار مي شود.

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center