برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

پیام نور

خالی باشد
دوره های رفیع

ورود به دانشگاه سراسری آسان شد

همین امسال وارد دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی ارشد شوید

با بیش از 105 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

علوم انسانی 

MBA ، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، حسابداری، teaching، مدیریت IT ،علوم تربیتی

روانشناسی( بالینی -عمومی)،حقوق(خصوصی-جزا-بین الملل)،علوم اجتماعی،ادبیات فارسی، تربیت بدنی و...

 

علوم پایه

ژنتیک، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوشیمی، شیمی (عالی - تجزیه-معدنی-فیزیک)ریاضی (کاربردی - محض) فیزیک و...

 

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک (ساخت و تولید )، مهندسی معماری ، مهندسی عمران(راه و ترابری-سازه های هیدرولیکی-مدیریت ساخت - سازه )

مهندسی کامپوتر( نرم افزار)،مهندسی IT ،مهندسی صنایع(صنایع-سیستم بهره وری)

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center