برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

کاردانی

خالی باشد
دوره های رفیع

برای اولین بار در تاریخ موسسات زبان ایران

 

 هم زبان بخوانید هم مدرک کاردانی بگیرید

 

دوره آکادمیک به دوره ای اطلاق می گردد که متقاضیان با داشتن مدرک دیپلم، بدون کنکور و با گذراندن دوره های عمومی زبان انگلیسی می توانند علاوه بر کسب مهارت در مکالمه زبان انگلیسی مدرک کاردانی مترجمی حرفه ای عمومی زبان انگلیسی را از دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت نمایند. 

 

بدون کنکور

صرفه جویی در زمان و هزینه

حداقل مدرک مورد نیاز دیپلم

امکان تحصیل همزمان در دو رشته

برگزاری کلاس ها به صورت حضوری و غیر حضوری

 

پودمان مکالمه زبان انگلیسی سطح پایه (تک پودمان 1)

 

1. مکالمات پایه                                                                          کتاب: Four Corners 1

2. خواندن و درك مفاهیم سطح پایه                                           کتاب: All In One 1 A,B 

3. واژگان و اصطلاحات در مکالمات پایه                                       کتاب:  Flash Cards 1

4 .بیان شفاهی در سطح پایه                                                       کتاب:  All In One Time To Talk 1

5. پیاده سازی نوار و فیلم در سطح پایه                                      کتاب: ارائه پروژه

6. دستور زبان و نگارش سطح پایه                                              کتاب: Four Corners 1 + All In One 1 A,B

                         

توضیحات مهم:    

                     

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 1A , 1B

 

      فصل                   ورودیان پاییز           ورودیان زمستان          ورودیان تابستان 

 

پاییز  93                      پودمان 1                     ----                        -----

زمستان  93              پودمان 2 و 3               پودمان 1 و 2                -----

تابستان  94                 پودمان 4                   پودمان 3                    پودمان 1

پاییز 94                       پودمان 5                   پودمان 4                    پودمان 2

زمستان 94               پودمان 6 و 7             پودمان 5 و 6                پودمان 3 و 4

تابستان 95                  پودمان 8                   پودمان 7                     پودمان 5

پاییز سال 95                  -----                   پودمان 8                     پودمان 6

زمستان 95                    -----                      -----                     پودمان 7 و 8

 

به وردیان زمستان 93 توصیه می گردد جهت اخذ مدرک در پایان تابستان 95 یکی از پودمان های خود را به صورت نیمه فشرده بگذرانند.

علت توانایی انتخاب 2 پودمان در فصل زمستان این است که آزمون در پایان خرداد برگزار می گردد و دانشجویان فرصت دارند که در فصل بهار هم 2 دوره عادی را بگذرانند.

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گزارند ولی می بایستی بر طبق ظوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نمایند و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند. 

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. 

پودمان مکالمه زبان انگلیسی سطح مقدماتی (تک پودمان 2)

 

1. مکالمات سطح مقدماتی                                                           کتاب: Four Corners 1

2. خواندن و درك مفاهیم سطح مقدماتی                                    کتاب: All In One 1 C,D 

3. واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح مقدماتی                       کتاب:  Flash Cards 1

4. بیان شفاهی در سطح مقدماتی                                                کتاب: All In One Time To Talk 1

5. پیاده سازی نوار و فیلم در سطح مقدماتی                               کتاب: ارائه پروژه

6. دستور زبان و نگارش سطح مقدماتی                                       کتاب: Four Corners 1 + All In One 1 C,D

                         

توضیحات مهم:                

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 1C , 1D

 

      فصل                   ورودیان پاییز           ورودیان زمستان          ورودیان تابستان 

 

پاییز  93                   پودمان 1 و 2                     ----                        -----

زمستان  93              پودمان 3 و 4               پودمان 1 و 2                  -----

تابستان  94                 پودمان 5                   پودمان 3 و 4              پودمان 1 و 2

پاییز 94                       پودمان 6                    پودمان 5                    پودمان 3

زمستان 94               پودمان 7 و 8                پودمان 6 و 7              پودمان 4 و 5

تابستان 95                    -----                     پودمان 8                     پودمان 6

پاییز سال 95                 -----                       -----                       پودمان 7

زمستان 95                    -----                      -----                       پودمان 8

 

به وردیان تابستان 94 توصیه می گردد جهت اخذ مدرک در پایان پاییز 95 یکی از پودمان های خود را به صورت نیمه فشرده بگذرانند.

علت توانایی انتخاب 2 پودمان در فصل زمستان این است که آزمون در پایان خرداد برگزار می گردد و دانشجویان فرصت دارند که در فصل بهار هم 2 دوره عادی را بگذرانند.

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گزارند ولی می بایستی بر طبق ظوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نمایند و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند

پودمان مکالمه زبا انگلیسی سطح تکمیلی (تک پودمان 4)

 

1. محاورات متداول سطح تکمیلی

کتاب: Four Corners 2

2. خواندن و درك مفاهیم سطح تکمیلی

کتاب: All In One 2 C,D 

3. واژگان و اصطلاحات در مکالمات سطح تکمیلی

کتاب:  Flash Cards 2

4. دستور زبان و نگارش سطح تکمیلی

کتاب:  Four Corners + All In One 2 C,D 

5. پیاده سازی نوار و فیلم در سطح تکمیلی

کتاب: ارائه پروژه

6. بیان شفاهی سطح تکمیلی

کتاب: All In One Time To Talk 2

 

توضیحات مهم:

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 2C , 2D

 

فصل             ورودیان پاییز      ورودیان زمستان

 

پاییز  93        پودمان 1 و 2           ----

زمستان  93   پودمان 3 و 4      پودمان 1 و 2

تابستان  94   پودمان 5 و 6      پودمان 3 و 4

پاییز 94         پودمان 7 و 8      پودمان 5 و 6

زمستان 94        -----             پودمان 7 و 8

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گذارند ولی می بایستی بر طبق ضوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نموده و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند.

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان در دوره نیمه فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه طی می کنند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند.

پودمان ترجمه متون عمومی سطح پایه (تک پودمان 5)

1. مکالمات موضوعی پیشرفته 1

کتاب: Four Corners 3

2. خواندن و درك متون عمومی سطح پیشرفته 1

کتاب:  All in One 3A,3B

3. بررسی و بیان شفاهی مقالات موضوعی سطح پیشرفته 1

کتاب:  All In One Time To Talk 3

4. اصول و مبانی نظری ترجمه

کتاب: ارائه پروژه

5. پیاده سازی نوار و فیلم در سطح پیشرفته 

کتاب: ارائه پروژه

 

توضیحات مهم:

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 3A , 3B

 

فصل             ورودیان پاییز       ورودیان زمستان          

 

پاییز      93    پودمان 1 و 2              ----                        

زمستان 93    پودمان 3 و 4        پودمان 1 و 2                

تابستان 94    پودمان 5 و 6        پودمان 3 و 4              

پاییز      94    پودمان 7 و 8        پودمان 5 و 6              

زمستان94       -----               پودمان 7 و 8             

                

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گذارند ولی می بایستی بر طبق ضوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نموده و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند.

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان در دوره نیمه فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه طی می کنند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند.

پودمان ترجمه متون عمومی سطح مقدماتی (تک پودمان 6)

 

1. گفت و شنود سطح پیشرفته 2

کتاب: Four Corners 3

2. خواندن و درك مفاهيم سطح پیشرفته 2

کتاب: All In One 3 C,D 

3.بررسی و بیان شفاهی مقالات سطح پیشرفته 2

کتاب:  All In One Time To Talk 3

4. ترجمه کتبی متون در سطح پایه

کتاب: ارائه پروژه

5. ترجمه شفاهی متون در سطح پایه

کتاب: ارائه پروژه

6. ترجمه نوار و فیلم از انگلیسی به فارسی در سطح پایه

کتاب: ارائه پروژه 

7. بررسی مقابله ای ترجمه مقالات در سطح پایه

کتاب: ارائه پروژه 

 

توضیحات مهم:

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 3C , 3D

 

فصل           ورودیان پاییز      ورودیان زمستان

 

پاییز  93       پودمان 1 و 2          ---- 

زمستان 93   پودمان 3 و 4     پودمان 1 و 2

تابستان 94   پودمان 5 و 6     پودمان 3 و 4 

پاییز 94        پودمان 7 و 8     پودمان 5 و 6

زمستان 94      -----            پودمان 7 و 8

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گذارند ولی می بایستی بر طبق ضوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نموده و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند.

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان در دوره نیمه فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه طی می کنند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند.

پودمان ترجمه متون عمومی سطح متوسطه (تک پودمان 7)

 

1. فنون ساخت مکالمات عالی سطح 1

کتاب: Four Corners 4

2. خواندن و درك مفاهيم متون عالی سطح 1

کتاب: All In One 4 A,B 

3.بررسی و بیان شفاهی مقالات عالی سطح 1

کتاب:  All In One Time To Talk 4

4. ترجمه کتبی متون در سطح مقدماتی

کتاب: ارائه پروژه

5. ترجمه شفاهی متون در سطح مقدماتی

کتاب: ارائه پروژه

6. ترجمه نوار و فیلم از سطح در مقدماتی از انگلیسی به فارسی

کتاب: ارائه پروژه 

7. بررسی مقابله ای ترجمه مقالات در سطح متوسطه

کتاب: ارائه پروژه

 

توضیحات مهم: 

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 4A , 4B

 

فصل              ورودیان پاییز       ورودیان زمستان

 

پاییز  93          پودمان 1 و 2           ----

زمستان 93      پودمان 3 و 4      پودمان 1 و 2

تابستان 94       پودمان 5 و 6     پودمان 3 و 4

پاییز 94            پودمان 7 و 8     پودمان 5 و 6

زمستان 94          -----            پودمان 7 و 8

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گذارند ولی می بایستی بر طبق ضوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نموده و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند.

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان در دوره نیمه فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه طی می کنند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند.

پودمان ترجمه متون عمومی سطح تکمیلی (تک پودمان 8)

 

1. فنون ساخت مکالمات عالی سطح 2

کتاب: Four Corners 4

2. خواندن و درك مفاهيم متون عالی سطح 2

کتاب: All In One 4 C,D 

3.بررسی و بیان شفاهی مقالات عالی سطح 2

کتاب: All In One Time To Talk

4. ترجمه کتبی متون در سطح متوسطه

کتاب: ارائه پروژه

5. ترجمه شفاهی متون در سطح متوسطه

کتاب: ارائه پروژه

6. ترجمه نوار و فیلم از سطح در مقدماتی از انگلیسی به فارسی

کتاب: ارائه پروژه 

7. بررسی مقابله ای ترجمه مقالات در سطح متوسطه

کتاب: ارائه پروژه 

 

توضیحات مهم:

 

نحوه انتخاب پودمان های گرایش عادی و جمعه سطوح 4C , 4D

 

فصل             ورودیان پاییز       ورودیان زمستان

 

پاییز  93        پودمان 1 و 2           ----

زمستان 93    پودمان 3 و 4       پودمان 1 و 2

تابستان 94    پودمان 5 و 6       پودمان 3 و 4

پاییز 94         پودمان 7 و 8        پودمان 5 و 6

زمستان 94        -----               پودمان 7 و 8

 

 

دوره فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان دوره فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 1.5 ماهه می خوانند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند. توضیح مهم اینکه درست است که زبان آموزان دوره فشرده در یک بازه زمانی 6 ماهه کل کتاب ها را پشت سر می گذارند ولی می بایستی بر طبق ضوابط در پایان هر سه ماه در آزمون 2 تک پودمان انتخابی خود شرکت نموده و همان مدت زمان 15 ماه را سپری کنند.

 

دوره نیمه فشرده

 

از آنجایی که زبان آموزان در دوره نیمه فشرده کل کتاب را در یک بازه زمانی 3 ماهه طی می کنند، می توانند با فراغ خاطر نسبت به انتخاب دو تک پودمان خود در یک فصل اقدام نمایند.

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center