برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

دوره هاي مکالمه عمومی (Pre IELTS)

خالی باشد
دوره های رفیع

دوره پنج شنبه ها

 

 

روز هاي برگزاري:

روز هاي پنج شنبه

 

ساعات برگزاري:

صبح ها 9:00 الي  14:00 و عصر ها 16:00 الي 21:00

  

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

18جلسه

 

 

 

در طول هر ترم 3 فصل از 12 فصل كتاب تدريس مي شود.

دوره پنج شنبه ها و جمعه ها (دو روز در هفته)

 

 

روز هاي برگزاري:

پنج شنبه ها از ساعت 9:00 الي  14:00 و جمعه ها از ساعت 9:00 الي  14:00

يا

پنج شنبه ها از ساعت 16:00 الي  21:00  و جمعه ها از ساعت  9:00 الي  14:00

 

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

36 جلسه

 

در طول هر ترم 6 فصل از 12 فصل كتاب تدريس مي شود.

دوره جمعه ها

 

 

روز هاي برگزاري:

روز هاي جمعه

 

ساعات برگزاري:

صبح ها 9:00 الي  14:00 (هر روز 3 جلسه)

  

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

18جلسه

 

 

 

در طول هر ترم 3 فصل از 12 فصل كتاب تدريس مي شود.

دوره عادي

 

 

روز هاي برگزاري:

سه جلسه در هفته (زوج يا فرد)

 

ساعات برگزاري:

(9-11)،(11-13)،(15-17)،(17-19)،(19-21)

  

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

16 جلسه

 

طول دوره:

24 ماه (16 ترم)

 

 

در طول هر ترم 3 فصل از 12 فصل كتاب تدريس مي شود.

دوره پيشرفته

 

 

روز هاي برگزاري:

سه جلسه در هفته (زوج يا فرد)

 

ساعات برگزاري:

(9-11)،(11-13)،(15-17)،(17-19)،(19-21)

  

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

16 جلسه

 

 

اين دوره در چهار سطح Pre F.C.E، F.C.E، C.A.E، C.P.E برگزار مي گردد.

دوره نيمه فشرده

 

 

روز هاي برگزاري:

سه جلسه در هفته (زوج يا فرد)

 

ساعات برگزاري:

9:30 الي 13:15، 17:00 الي 21:00 (هر روز دو جلسه)

  

طول هر ترم:

1.5 ماه

 

تعداد جلسات:

32جلسه

 

طول دوره:

12 ماه (8ترم)

 

 

در طول هر ترم 6 فصل از 12 فصل كتاب تدريس مي شود.

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Rafie Higher Education Center