برای افزودن باید عضو شوید

انتشارات متخصصان برتر با هدف انتشار کتب تخصصی تاسیس شد. رعایت اخلاق نشر و احترام به حقوق مولف از ارکان اصلی این انتشارات می باشد. انتشارات متخصصان برتر به نگاه تازه و نوآوری در حوزه های تخصصی و آموزشی اهمیت به سزایی می دهد و از این رو با کمک دانشگاههای معتبر خارجی مفتخر به تالیف اولین کتاب آموزش زبان انگلیسی با معیار های ملی و وسعت جهانی می باشد.